skip to Main Content

Nieuws

Binnenkort wordt er gestart met de bouw! De overeenkomst met de aannemer is getekend en de voorbereidingen zijn vergevorderd.
Doordat de bouw gaat starten is het ook goed om na te denken over een naam voor het nieuwe gebouw. Lees meer in deze nieuwsbrief!

Naamgeving nieuwe kindcentrum
Tot nu toe is voor het nieuw te bouwen kindcentrum nog steeds de werktitel ‘Kindcentrum Hoogezand-West’ gebruikt. Nu de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart, begint het tijd te worden voor het kiezen van een naam die echt bij het gebouw en de omgeving past. Kindcentrum Hoogezand-West is een toekomstgericht kindcentrum, waar we een passende naam aan willen koppelen. Hier mag natuurlijk iedereen over meedenken! Via dit digitaal stemformulier kunnen ideeën worden ingestuurd  tot uiterlijk 10 september 2021.

De onthulling van de definitieve naam vindt plaats op een nader te bepalen moment.

 Terugblik

Start van de bouw
De afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor de bouw gestart. De laatste technische details zijn uitgewerkt en de eerste werkzaamheden zijn gepland!

De bouwhekken van de aannemer zijn geplaatst en de stoep rondom het bouwterrein is afgezet. Dit om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan bij ingang van het bouwterrein. Voetgangers moeten oversteken om veilig rondom de bouwplaats te komen. Zo ontstaat er een betere en veiligere doorstroom tijdens de bouw.

De verkeerssituatie zal tijdelijk anders zijn, hou elkaar dus goed in de gaten als je over de Erasmusweg of de Beetslaan gaat.

 Verkeer

Uit het verkeersonderzoek is de schets zoals hieronder te zien uit de studie gekomen. Het principe met een kiss and ride bij de school en kort en lang parkeren in de buurt zoals vormgegeven vormt de basis voor de plannen die we verder gaan ontwikkelen. Een nadrukkelijk aanwezige oversteekplaats met de duidelijke markering van de schoolzone is belangrijk om de oversteek veilig te maken. De komende periode gaan we dit plan technisch verder uitwerken en hierbij kunnen we uw input goed gebruiken. Tijdens de inloopavond gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Belangrijk aandachtspunt wat naar voren gekomen is tijdens de verkeersstudie is de parkeersituatie aan de Beetslaan. Deze is niet optimaal in de huidige situatie. Ook hierover gaan we graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit beter kunnen maken.

Een ander probleem wat naar voren gekomen is tijdens de verkeersstudie is de snelheid waarmee gereden wordt over de Erasmusweg. Door veel buurtbewoners wordt ervaren dat de snelheid van auto’s te hoog ligt. Door het aanpassen van de omgeving bij het kindcentrum zal dit minder uitnodigen tot hard rijden. Ook hierover gaan we graag met u in gesprek.

 Vooruitblik

We willen graag met u als bewoner in gesprek over de situatie rondom de bouw. Hiervoor willen we graag een bewonersavond organiseren. Tijdens deze avond zullen we het onder andere hebben over de parkeersituatie aan de Beetslaan en het aanpassen van de weg om te hard rijden in de toekomst te voorkomen.

Zodra een datum bekend is, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de bewonersavond.

Vrijkomende locaties
Een belangrijk onderwerp gedurende het project is wat er gaat gebeuren met de vrijkomende locaties. Wat gaat er met het gebouw gebeuren en wat betekent dit voor wijk? Kan ik hier actief over meedenken? Ja dat kan zeker, graag zelfs!
Mocht u op voorhand al vragen of goede ideeën hebben, dan kunt u een mail sturen naar dhr. Elie de Haas van de gemeente, elie.dehaas@midden-groningen.nl

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Hoogezand-West wordt door drie scholen samengewerkt: cbs De HoeksteenSt. Gerardus Majellaschool en obs De Achtbaan. Daarnaast is er samenwerking met andere partijen, zoals kinderopvang en wijkcentrum Spokie.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, en kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van het Kind Centrum Hoogezand-West die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kind centrum Hoogezand-West? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kind Centrum Hoogezand-West, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Website
Back To Top
X