skip to Main Content

Geschiedenis B.O.S.K. (Bewoners-Organisatie Spoorstraat-Kieldiep)

Daar er meerdere dingen moesten gebeuren in de wijk ontstond er bij een paar bewoners van de wijk Spoorstraat-Kieldiep het idee om een soort van buurtcommissie te starten. Deze mensen bedachten dat meerdere zaken in de wijk beter konden worden uitgevoerd dan tot nu toe gebeurde. Meerdere mensen hebben zich hier voor ingezet en vanaf die tijd werden de zaken inderdaad beter aangepakt.

In 1998 zijn er officiële statuten opgesteld en is de “Stichting Buurtbeheer” opgericht. De vele vrijwilligers hebben in de loop der jaren diverse zaken opgepakt welke werden afgesloten met soms wel maar soms ook geen succes.

De naam is intussen veranderd in BOSK (Bewoners-Organisatie Spoorstraat-Kieldiep) maar de vrijwilligers houden zich nog steeds met veel verschillende zaken bezig zoals o.a. pogingen om het zwerfvuil uit de wijk te verbannen en het aanpakken/verbeteren van de speelplekken. Ze werken samen met de gemeente, de scholen en woningcorporaties om bijvoorbeeld de veiligheid te bevorderen.

Ook werken ze mee aan het organiseren van een paasbrunch (samen met andere instellingen), de burendag (om de mensen in de wijk dichter bij elkaar te brengen) of het 2 keer per jaar plaatsen van containers waar dan (gratis) het tuinafval van de bewoners in kan worden gedeponeerd.

Er wordt naar gestreefd om voor iedereen een wijk te creëren waar het fijn is om te wonen.

Back To Top
X