skip to Main Content

Laatste wijkkrant in drukvorm…

Laatste wijkkrant `KIELSPOOR`

HET  LAATSTE  NUMMER VAN  WIJKKRANT KIELSPOOR 

Voorbij,  voorbij, o en  voorgoed  voorbij….                                                                                                                                                    Niet  zonder  droefheid citeren  we hier  in onze laatste wijkkrant  deze dichtregel  van  J.C.  Bloem,  de  laatste  regel  van  het  gedicht ‘Herinnering’  Nu  is  dus  binnenkort  de  wijkkrant  KIELSPOOR ook herinnering.  Dat zeggen  we  niet  met  de  verzuchting  van  Bloem,  het  is een  constatering nu  de  gemeente  Midden-Groningen  minder subsidie  meer  geeft  voor  wijkkranten  en een  heleboel  andere  zaken.

Het  zijn  de  kleine  dingen  die  ‘t  ‘m  doen  in het  leven,  maar  daar  zal  de  gemeente  die  zoveel  financiële  problemen heeft  vast  anders over  denken. Verder hadden wij de indruk dat de wijkkrant maar beperkt werd gelezen en dat is niet verwonderlijk in een samenleving met zoveel culturen als in deze wijk. Het maken van een wijkkrant vergt veel tijd en de kosten zijn hoog om het te laten maken.

Hoe  dan  ook,  wij  als  redactie  nemen  afscheid  van  u,  de  lezers  van  de wijkkrant.  Het  was  ons  al  die  jaren  een  genoegen  u  een  wijkkrant  te kunnen  aanbieden,  u  op  de  hoogte  te  houden  van  wat  er  leefde  en gebeurde  in  uw  wijk,  van  nieuwe  ontwikkelingen,  van  de  dingen  die goed  gingen  en  van  dingen  die  soms  minder  gingen.  Kortom,  het  grote en  kleine  nieuws brachten  we  bij  u.  Met  betrokkenheid  en  plezier. Er is voor  alles  een  tijd,  de  tijd  van  de  wijkkrant  is  voorbij,  o  en voorgoed  voorbij.  Het ga u allen  goed.

De redactie:

Ps: Met speciale dank aan Anita Doets voor het vele werk wat zij heeft gedaan voor de krant.

Back To Top
X